Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon


MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) loodi 16. juulil 2008. aastal.

ETTA eesmärk on ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute, funktsionaalse toitumise terapeute ja funktsionaalse toitumise nõustajaid ning kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet Eestis. 

ETTA juhatus on 6- liikmeline:
  • Annely Soots, Juhatuse esimees, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Sirli Kivisaar, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Eliisa Lukk, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Triin Terasmaa, toitumisterapeut
  • Hiie järva, toitumisterapeut
  • Pille Javed, toitumisterapeut
Asutajaliige biokeemik toitumisteadlane Tiiu Vihalemm on ühingu auliige ning konsultant.

ETTA Toitumisteraapia Nõukoda koosneb toitumisterapeutidest, kes kontrollivad nõustajate ja terapeutide pädevust ja sellele organile saab ka esitada ettepanekuid nõustajate või terapeutide tegevuse parandamiseks.

ETTA ajajoon

ETTA Mittetulundusühingu  “Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon” põhikiri kinnitati 16. juulil 2008. a. ja registrikaardi esmakanne kinnitati 3. oktoobril 2008.a.
Ühingu asutajad olid funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Helle Müller, toitumisterapeut Elle Kalamägi, tervisenõustaja toitumise alal Kristel Uibo ja biokeemik-toitumisteadlane Tiiu Vihalemm. ETTA loodi ühendama nii toitumisnõustajaid kui - terapeute.

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA esindajana osales esimese standardi väljatöötamisel toitumisterapeut Ülle Hõbemägi, meeksonnaliikmed olid ka Annely Soots ja Tiiu Vihalemm.

2008-2015 aastatel kuulusid ETTAsse ka toitumisnõustajad. 2015. aastal loodi ETTA kaasabil Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ), mis koondab toitumisnõustajad. ETTA-sse jäid toitumisterapeudid. 

2018. aastal võeti vastu Eesti uus kutsestandard (toitumisterapeut, tase 6), mille koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) EV Kutsekojas, Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018.
Uue kutsestandardi alusel hakati Eestis koolitama  toitumisterapeute uute õppekavade alusel. Varasemad toitumisterapeudid nimetati ümber funktsionaalse toitumise terapeudiks.

2019. aastal koondas ETTA juba kutsestandardi alusel koolitatud ja kooli lõpetanud toitumisterapeute. Funktsionaalse toitumise nõustajatele ja funktsionaalse toitumise terapeutidele loodi eraldi osakonnad ETTA alla. 2019. aasta lõpuks kuulub ETTAsse 7 funktsionaalse toitumise terapeuti, 30 toitumisterapeuti ja 6 funktsionaalse toitumise nõustajat.


ETTA PÕHIKIRI