Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) on loodud selleks, et ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute ja funktsionaalse toitumise terapeute ning funktsionaalse toitumise nõustajaid, kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet ning pakkuda rahvale koolitatud kompetentsete isikute poolt pakutavat teenust.

Toitumisterapeudi teenus vastab kutsestandardis kirjeldatud tasemele VI. 
Alates aastast 2019, pärast uue toitumisterapeudi kutsestandardi kinnitamist, on ETTAl eraldi osakonnad funktsionaalse toitumise nõustajatele ja funktsionaalse toitumise terapeutidele. 

Toitumisterapeut/funktsionaalse toitumise terapeut võib omada peale toitumisalase spetsialiteedi ka muid tunnistusi, mis ei kuulu toitumisteraapia alla. ETTA ei hinda ega vastuta spetsialisti kompetentsuse eest teistes valdkondades. Ka toitumisterapeutidel on erinev kompetentsi tase, sest see sõltub lõpetatud kooli õppekavast ning läbitud täiendkoolitustest. Toitumisspetsialistid võivad lisaks kutsestandardis ettenähtule omada ka muid kompetentse, mis on saadud täiendkoolitustel.

Erinevates maades tegutsevad toitumisterapeudi  nimetuse all täiesti erineva taseme ja teadmistega isikud. Loe siit rohkem.

Liikmed ja meeskonnad


ETTA ajalugu

ETTA ehk Mittetulundusühing “Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon” asutajaliikmed Annely Soots, Elle Kalamägi, Sirli Kivisaar, Helle Müller, Kristel Uibo ja  Tiiu Vihalemm sõlmisid 16. juulil 2008. a. MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutamiselepingu.
Ühing  koondas nii toitumisterapeute kui toitumisnõustajaid kuni augustini 2015, mil ETTA aitas luua eraldiseisva organisatsiooni, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ), mis koondab toitumisnõustajaid. 

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA osales esimese standardi väljatöötamisel. 2018. aasta kutsestandardi koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) EV Kutsekojas, Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018. 

Kuni aastani 2018 esindas ETTA funktsionaalse toitumise nõustajaid ja -terapeute, 2019. aastast alates lisandusid ka toitumisterapeudid.

Asutajaliige biokeemik toitumisteadlane Tiiu Vihalemm on ühingu auliige ning konsultant.