Toitumisnõustaja- ja toitumisterapeudiõppe olukord ja koolitused Eestis (2018. aasta seisuga)

Tervisekool õpetab toitumisnõustajaid alates aastast 2007,  http://tervisekool.ee/kool

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledz koolitab toitumisnõustajaid alates aastast 2014 tervisejuhi koolituse raames,  https://www.tlu.ee/haapsalu/tervisejuht

Rahva Tervise Akadeemia koolitab toiutmisnõustajaid alates aastast 2016. http://rahvatervis.ee/kursused/toitumisteraapia-terviseteraapia-1-moodul/

Alates aastast 2018 saab Rahva Tervise Akadeemias õppida ka toitumisteraapiat. http://rahvatervis.ee/kursused/toitumis-ja-terviseteraapia-ii-moodul-toitumisterapeudi-valjaope/
 

Funktsionaalse toitumise nõustaja ja -terapeudi õpet pakub Eestis vaid 

TERVISEKOOL (loe siit erinevate õppe tasemete jm kohta)


Tervisekoolil on toitumisnõustajate ja -terapeutide koolitamise kogemust 10 aastat. Koolitustega alustati 2007. aastal. Õppekavad kujunesid elust enesest ja klientide vajadustest lähtuvalt. Rühm meedikuid ja terviseprobleemidega isikuid aitas tollast õppekava välja töötada. Hiljem õppekavasid võrreldes selgus, et Tervisekooli toitumisteraapia õppekava vastab täielikult Inglismaal toitumisteraapia õppekavale esitatavatele nõuetele. Esimesed toitumisteraapia õppurid asutasid ETTA.

Õpe keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama. Kool on 10 aasta jooksul välja töötanud oma lähenemise toitumisnõustamisele ning sellest lähtudes ka toitumisnõustajate koolitamisele. Koolitusel keskendutakse eeskätt praktikale ning õppeainete omavahelisele sidumisele, järgnev toetub eelnevale ning teooria seotakse praktiliste kogemustega.

Ainukese koolina Eestis valmistab Tervisekool ette jätkukoolitusega toitumisnõustajaid ja -terapeute ehk siis
Tervisenõustajaid toitumise alal
Funktsionaalse toitumise nõustajaid ja
Funktsionaalse toitumise terapeute


Tervisekoolis antakse toitumisnõustajatele lisaks kutsestandardis nõutavale tasemele lisateadmisi, pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse pidevalt toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse nii õppuritele kui juba töötavatele toitumisnõustajatele supervisiooni, koolitades välja superviisoreid (mentoreid).
Õppekava väljatöötaja ja üks peamistest koolitajatest Annely Soots on arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöö haridusega toitumisterapeut (2009), kes on saanud palju lisakoolitusi funktsionaalse toitumisteraapia alal, kellel on pikaajaline kogemus nõustamise aluste ning suhtlemiskoolituste õpetajana ning nii tervete kui terviseprobleemidega klientide nõustajana. Alates 2018. aastast nimetatakse Tervisekooli lõpetanud toitumisterapeudid ümber funktsionaalse toitumise terapeutideks.

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise. ETTA ja Tervisekool osalesid esimese standardi väljatöötamisel. Praegu osalevad Terviskeooli õpetajad, ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) nende uuendamise protsessis EV Kutsekojas, TRiin Muiste on ka kutse andmise komisjoni liige.   

Aastast 2011 annab Tervisekool välja ajakirja Toitumisteraapia, mille sisu on suunatud eeskätt kooli õppuritele ja toitumisspetsialistidele, kuid on kättesaadav ka kõikidele teistele huvilistele üleriigilises ajakirjanduslevis.


Loe rubriigist „erialast“, kes on erinevad toitumisspetsialistid – toitumisnõustaja, nutritsionist, dietoog, kliinilise toitmise spetsialist ja toitumisterapeut jt.