Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis, osaleda soodushinnaga ETTA üritustel ning olla liikmete listis.


TOITUMISTERAPEUDID ja FUNKTSIONAALSE TOITUMISE TERAPEUDID (ETTA tegevliikmed) NING TOITUMISTERAAPIA ERINEVA TASEME ÕPILASED


ETTA tegevliikmeks saavad vaid toitumisterapeudi haridusega isikud. Selleks tuleb saata sooviavaldus koos kooli lõputunnistusega ühingu juhatuse esimehele Annely Sootsile aadressil annely@tervisekool.ee. ETTA tegevliikmed on toitumisterapeudiõppe kas Eestis või mujal riikides lõpetanud isikud.
Tegevliikmete liikmemaks on 35 eurot aastas. 


FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJAD
www.toitumisterapeudid.ee kodulehel on alates 2016. aastast kuvatud nõustajad, kelle tegevus on meie põhimõtetega kooskõlas, kes tegutsevad toitumisterapeudi meeskonnas ja juhendamisel. Need on funktsionaalse toitumise nõustajad, kes saavad supervisiooni funktsionaalse toitumise terapeutidelt. 

Funktsionaalse toitumise nõustaja v esitab ETTA juhatusele avalduse, mis vaadatakse läbi ning tehakse otsus liikmeks vastuvõtmise kohta. 
Liikmemaks on 35 eurot aastas.